Curs d'anglès jurídic -2018

 


Proper curs: 03.09.2018

Estudia anglès jurídic a Barcelona amb Languages4Life!

Els nostres cursos d’anglès jurídic están impartits per nadius de llengua anglesa amb més de 6 anys de experiència. El curs desenvolupa les cuatre habilitats de l’anglès – llegir, escriure, escoltar i parlar – mentres aprofundeix en els següents mòduls de l’anglès jurídic:

 • La pràctica jurídica
 • Dret de societats: creació d’empreses, gestió i capitalització
 • Contractes: Redacció de contractes, remeis i drets de tercers
 • Dret laboral
 • Venda de bens
 • Dret de propietat – real i intelectual
 • Operacions garantitzades
 • Llei de competència
 • Dret comercial transnacional

Languages4Life és una escola moderna, innovadora al centre de Barcelona, amb més de sis anys d’experiència ensenyant anglès jurídic.

Requisits d’accés al curs d’anglès jurídic:

 • Es necessari demostrar un nivell B2 (First Certificate – intermig alt) d’anglès. Es pot fer una prova de nivell previ a matricular-te a Languages4Life, o portar una certificació acreditada.
 • es recomana tenir coneixements del sector legal.
Curs anglès jurídic:
 • Dilluns i dimecres.
 • Horari: 19:30-20:30
Edició Curs anglès jurídic comença Curs anglès jurídic termina Inscripcions fins
Tardor 2018 dilluns, 03.09.2018 diluns, 07.01.2019 diluns, 26.08.2018

Tarifa del curs anglès jurídic:

 • Curs: 695,00€/semestre
 • Drets d’inscripció: 90€ (inclou material didàctic)
 • Si ets estudiant o recent llicenciat o grau en Dret, Languages4Life t’ofereix unes condicions excepcionals.

Visita’ns a l’escola per consultar-les!

 • IMPORTANT: quan la inscripció es realitzi després de la data límit, s’aplicarà un recàrrec de 40 €.